รับผลิตและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รับผลิตอาหารเสริม
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ สมุนไพร อาหารลดน้ำหนัก ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE) โดยโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ยินดีให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของการขึ้นทะเบียน อย. หรือการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและตลาดร่วมไปกับลูกค้า ซึ่งทางบริษัท มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ by FTBsupplement.com

สมุนไพร

เครื่องสำอางสมุนไพร-ออแกนิคมาแรง

เครื่องสำอางสมุนไพร

เครื่องสำอางสมุนไพร

30 มกราคม 2558 : รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจ้งว่า การส่งออกเครื่องสำอางของไทยไปยังฟิลิปปินส์ในปีนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 260-270 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโต 20-25% หากเทียบช่าวงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสินค้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเสริมความงามและทำความสะอาดร่างกาย ซึ่งฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในอาเซียนที่น่าจับตามองของผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคอย่าง เครื่องสำอาง โดยในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจฟิลิปปินส์มีการเติบโตเพิ่มขึ้น จากอานิสงส์การค้าการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าเศรษฐกิจฟิลิปปินส์จะยังคงเติบโตสูงในระดับ 6-7% ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ขยายตัวอยู่ที่ 4.7-5.8%

นอกจากนี้ แรงงานที่ออกไปทำงานต่างประเทศและส่งเงินรายได้กลับเข้ามายังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น ยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ช่วยผลักดันให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวอย่างมากในช่วงหลัง ส่งผลให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น และหันมาเริ่มพิถีพิถันกับการจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามมากขึ้น

สำหรับปัจจัยที่ทำให้เครื่องสำอางไทยได้รับความนิยมและถือเป็นจุดแข็งหลักๆ จะมาจากการที่เครื่องสำอางไทยมีคุณภาพภายใต้ระดับราคาที่เหมาะสม มีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาเทรนด์ของเครื่องสำอางเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน รวมไปถึงจากการที่ไทยเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่สำคัญ ยังทำให้ไทยมีภาพลักษณ์ค่อนข้างดีในสายตาผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งน่าจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทยในระดับเอสเอ็มอี ทั้งที่มีแบรนด์และไม่มีแบรนด์ ที่แม้ในปัจจุบันจะยังมีสัดส่วนการส่งออกไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำระดับโลก (ที่ส่วนใหญ่มีการวางกลยุทธ์ตามนโยบายของบริษัทแม่) ในแง่ของการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องสำอางของชาวฟิลิปปินส์

นอกจากนี้เครื่องสำอางไทย อยู่ที่กลุ่มสินค้าสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติ ที่เจาะตลาดผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะตลาดระดับบน ซึ่งไทยมีจุดแข็งด้านวัตถุดิบที่หลากหลาย ธุรกิจที่คาดว่ายังไปได้ในตลาดนี้สำหรับผู้ประกอบการไทย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อชูจุดขายด้านอรรถประโยชน์เจาะผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม โดยควรเน้นการสร้างการรับรู้ในแบรนด์และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ในขณะที่การแข่งขันด้านราคา ยังทำให้ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างเสียเปรียบผู้ประกอบการท้องถิ่นที่มีฐานลูกค้าค่อนข้างมากและราคาขายต่ำกว่าไทย

“กระแสความนิยมในเครื่องสำอางสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรือออร์แกนิค ของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคภายในประเทศ ขณะที่ไทยมีความโดดเด่นและมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตเครื่องสำอางมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ ดังนั้น หากผู้ประกอบการอาศัยกระแสการตื่นตัวในเครื่องสำอางสมุนไพรเข้าไปทำตลาด จะทำให้ผู้ประกอบการเครื่องสำอางไทย มีโอกาสเข้าไปขยายพื้นที่ทางการตลาดในสินค้าเครื่องสำอางในฟิลิปปินส์ได้พอมควร พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านช่องทางใหม่ๆ อาทิ บล๊อกเกอร์ ดารานักแสดงหรือผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการความงาม เพื่อรีวิวสินค้า ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นความน่าสนใจและเกิดการบอกต่อในวงกว้าง”

ที่มา: เดลินิวส์

อาหารเสริมคืออะไร

FTB SUPPLEMENT

อาหารเสริม

สถานการณ์ในปัจจุบันพบว่า ไม่เฉพาะประชาชนในประเทศไทยแต่ประชากรทั่วโลก หันมาใส่ใจการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมรู้จักดีพอหรือยัง

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือ อาหารเสริม จัดเป็นอาหารประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติเพื่อเสริมสารบางอย่าง มักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่น และมีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ มิใช่สำหรับผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาทิ น้ำมันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า กระดูกอ่อนปลาฉลาม น้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส กลูโคแมนแนน ไคโตซาน เส้นใยอาหาร คอลลาเจนอัดเม็ด ชาเขียวชนิดสกัดบรรจุแคปซูล โค เอ็นไซม์คิวเท็น แคปซูล ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ คือ ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์การใช้เพื่อสุขภาพอนามัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ผลิตภัณฑ์สุขภาพประกอบด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน เครื่องมือแพทย์ และวัตถุเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งประเทศไทยได้กำหนดคำจำกัดความของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ดังนี้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ (functional food) จัดเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสุขภาพ นอกเหนือจากคุณสมบัติและประโยชน์ของอาหารทั่วๆ ไป.
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ (dietary supplements) เป็นอาหารที่กินเพื่อเสริมอาหารที่มีอยู่แล้ว เพื่อเสริมสร้างกลไกการทำงานของร่างกายและช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น เช่น วิตามิน เกลือแร่ สมุนไพร เป็นต้น. รูปแบบของผลิตภัณฑ์จะมีลักษณะเป็นแคปซูล เม็ด หรือผง
โภชนเภสัชภัณฑ์ (nutraceuticals) จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกัน หรือรักษาโรคที่มาจากคุณประโยชน์ของสารอาหารและยา ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของแคปซูล เม็ด หรือผง

เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่จัดอยู่ใน กลุ่มยาที่ใช้สำหรับบำบัดรักษาโรค จึงไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยก่อนออกจำหน่าย รวมถึงฉลากเตือนถึงผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังกินผลิตภัณฑ์ รวมทั้งในด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาจไม่ได้ตามมาตรฐาน (Good Manufacturing Practices, GMP) ซึ่งตามมาตรฐาน ต้องรายงานค่าความบริสุทธิ์และค่าความปนเปื้อนที่มักมีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากธรรมชาติ อาจมีความแตกต่างกันจากแหล่งที่เพาะปลูกทำให้ปริมาณความเข้มข้นของสารที่มีในผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกันรวมถึงความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงหรือโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว อาซีนิก หรือปรอท

ตัวอย่างการทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีโสมเป็นส่วนประกอบที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา 22 ชนิดพบว่า 8 ชนิดมีการปนเปื้อนยาฆ่าแมลงชนิด quintozene และ hexachlorobenzene ที่เชื่อว่าเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ และ 2 ชนิดพบมีปริมาณสารตะกั่วมากกว่ามาตรฐาน8 และผลการรายงานจาก California Department of Health Services ได้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่นำเข้าจากประเทศแถบเอเชียพบว่าอย่างน้อย 83 ตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์ 260 ชนิดที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักและ 23 ชนิดที่มีส่วนผสมที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน

#ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ของอย.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วิตามิน สมุนไพร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงงานรับผลิตยาสมุนไพร ผลิตชาสมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพร โรงงานผลิตเครื่องสําอางสมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพรไทย โรงงานผลิตสบู่สมุนไพร โรงงานสมุนไพร ผลิตสมุนไพรไทย ผลิตยาสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร รับจ้างผลิตสมุนไพร รับผลิตยาสมุนไพร FTB Supplement รับจ้างผลิตยาสมุนไพร รับผลิตสบู่สมุนไพร รับผลิตเครื่องสําอางค์สมุนไพร รับผลิตเครื่องสําอางสมุนไพร ผลิตสมุนไพร โรงงานสบู่สมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร gmp ขายส่งอาหารเสริมลดน้ำหนัก อาหารเสริมลดน้ำหนักราคา ราคาอาหารเสริมลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ซื้อยาสมุนไพร จำหน่ายยาสมุนไพร ธุรกิจยาสมุนไพร ยาลดน้ำหนักสมุนไพร ยาสมุนไพรแผนโบราณ อาหารเสริมช่วยลดน้ำหนัก อาหารเสริมน้ำหนัก แลปผลิตอาหารเสริม โรงงานสกัดสมุนไพร สมุนไพรขายส่งราคาโรงงาน โรงงานสมุนไพรไทย อาหารเสริมลดน้ำหนัก รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักอาหารเสริม อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก เสริมอาหารลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก
 
For The Best
FTB Soap
FTB Supplement