รับผลิตและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รับผลิตอาหารเสริม
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ สมุนไพร อาหารลดน้ำหนัก ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE) โดยโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ยินดีให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของการขึ้นทะเบียน อย. หรือการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและตลาดร่วมไปกับลูกค้า ซึ่งทางบริษัท มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ by FTBsupplement.com

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เลขที่ อย.

เป็นที่คุ้นเคยกันดีที่เราจะได้ยินสื่อโฆษณาของภาครัฐ และเอกชนต่างๆ ที่ประชาสัมพันธ์ว่าเวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพใดๆ ให้ดู เครื่องหมาย อย. เป็นหลัก ทำให้มีผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ขยันออกมากล่าวคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จนผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่า “เครื่องหมาย อย.” บนฉลากเป็นตัวการันตีว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะมีสรรพคุณดังคำโฆษณาที่กล่าวอ้าง ผู้บริโภคหลายรายพลอยตกเป็นเหยื่อผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายจนได้รับอัตรายถึงแก่ชีวิตก็มี นี่คือที่มาของประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเพื่อทำความเข้าใจอย่างถูกต้องกันเสียทีว่าแท้จริงแล้ว “เครื่องหมาย อย.” นั้นคืออะไร และผลิตภัณฑ์ประเภทไหนที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. บ้าง

อย. ผลิตภัณฑ์อาหาร

อย. ผลิตภัณฑ์อาหาร

เครื่องหมาย อย. คืออะไร?
เครื่องหมาย อย. คือ สัญลักษณ์ที่แสดงให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ ได้ผ่านการพิจารณาด้านประสิทธิภาพ คุณภาพและความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์การผลิต และการนำเข้า จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยได้ปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นของ อย. แล้ว แต่ไม่ได้หมายความรวมถึงการได้รับอนุญาตโฆษณาสรรพคุณต่างๆดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ จึงควรพิจารณาข้อความสรรพคุณที่แสดงไว้บนฉลากเท่านั้น ไม่ควรหลงเชื่อข้อมูลโฆษณาที่มีลักษณะจูงใจกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง

ผลิตภัณฑ์ประเภทไหนถึงจะต้องมี “เครื่องหมาย อย.”?
กฎหมายระบุให้ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมาขอขึ้นทะเบียน หรือ ขอจดแจ้งผลิตภัณฑ์ก่อนผลิต/นำเข้า/จำหน่าย เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในเบื้องต้น และเมื่อได้รับการอนุมัติจาก อย. แล้ว จึงจะนำออกวางจำหน่ายในท้องตลาดได้ อย่างไรก็ตามการขอนุญาตในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีความแตกต่างกันออกไป ดังนี้คือ

ยา : ผลิตภัณฑ์ยาทุกชนิดบนฉลากจะไม่มีเครื่องหมาย อย. แต่จะต้องแสดงเลขทะเบียนตำรับยา โดยลักษณะของกลุ่มตัวเลขแรกคือ ประเภทของทะเบียนตำรับยาจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ แล้วตามด้วยเลขทะเบียนตำรับยา (ของแต่ละตำรับยา) /ปี พ.ศ. เช่น ทะเบียนยาเลขที่ 1A 324/50เป็นต้น โดยประเภทของทะเบียนตำรับยา เช่น 1A: ยามนุษย์ผลิตภายในประเทศ (แผนปัจจุบัน) (ยาเดี่ยว) 2B: ยามนุษย์แบ่งบรรจุ (แผนปัจจุบัน)(ยาผสม) เป็นต้น

อาหาร : ผลิตภัณฑ์อาหาร จะเรียกเครื่องหมาย อย.ที่แสดงบนฉลากว่าเลขสารบบอาหาร ซึ่ง “เลขสารบบอาหาร” คือ เลขประจำตัวผลิตภัณฑ์ อาหาร จะเป็นตัวเลข 13 หลัก แสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย.ถูกนำมาใช้แทนตัวอักษรและตัวเลข โดยอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย.แบบเดิม เลขสารบบอาหารนี้จะระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานที่ และข้อมูลผลิตภัณฑ์อาหารครบถ้วนมากกว่าในอดีต ช่วยให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบง่ายขึ้น

โดยกำหนดให้ต้องแสดงเครื่องหมาย อย. : เลขสารบบอาหาร บนฉลากอาหาร 3 กลุ่ม (ตามการแบ่งกลุ่มประเภทอาหาร) ดังต่อไปนี้
1. อาหารควบคุมเฉพาะ เช่น เครื่องดื่ม อาหารบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท และนมพร้อมดื่ม (ที่ผลิตจากนมโค) ไอศกรีมดัดแปลงสำหรับทารกเป็นต้น

2. อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน เช่น น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำแข็ง น้ำมันพืช อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น

3. อาหารที่ต้องมีฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ หมากฝรั่งลูกอม อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที อาหารพร้อมปรุง เป็นต้น

สำหรับอาหารประเภททั่วไป เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว ข้าวสาร เครื่องเทศ เครื่องปรุงต่างๆ เช่น น้ำตาล พริกไทย เป็นต้น รวมถึงอาหารที่ได้รับการยกเว้น เช่น เกลือบริโภค น้ำนมถั่วเหลือง เป็นต้น ไม่ต้องมีเครื่องหมายอย. บนฉลาก

เครื่องมือแพทย์ : การแสดงเครื่องหมาย อย. ในฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์จะมีลักษณะเป็นตัวอักษร ผ.(ผลิต) หรือ น.(นำเข้า) ตามด้วยเลขที่ใบอนุญาต/ปี พ.ศ. อยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. โดยกำหนดให้แสดงในผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เช่น ถุงมือสำหรับการตรวจโรค ถุงยางอนามัย และเลนส์สัมผัส เป็นต้น

เครื่องหมาย อย.

เครื่องหมาย อย.

ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ในกลุ่มเครื่องใช้หรือเพื่อกายภาพบำบัด อุปกรณ์ที่นำมาใช้ด้านเสริมความงามต่างๆ เครื่องตรวจวัดระดับแอลกฮอล์ในร่างกาย เต้านมซิลลิโคนที่ใส่ฝังในร่างกาย และเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายนอกเพื่อเสริมหรือกระชับเต้านม กำหนดให้ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. แต่ต้องมีเลขที่แจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์บนฉลาก

เครื่องสำอาง : ปัจจุบันกฎหมายใหม่กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดเป็นเครื่องสำอางควบคุม โดยฉลากไม่ต้องแสดงเครื่องหมาย อย. แต่ต้องแสดง “เลขที่ใบรับแจ้ง” โดยกำหนดให้เป็นเลข 10 หลัก เช่น 10-1-61XXXXX เป็นต้น และห้ามนำเลขที่ใบรับแจ้งมาใช้ในกรอบเครื่องหมาย อย.

#ข้อมูลเอกสารเผยแพร่ของอย.เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

วิตามิน สมุนไพร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงงานรับผลิตยาสมุนไพร ผลิตชาสมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพร โรงงานผลิตเครื่องสําอางสมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพรไทย โรงงานผลิตสบู่สมุนไพร โรงงานสมุนไพร ผลิตสมุนไพรไทย ผลิตยาสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร รับจ้างผลิตสมุนไพร รับผลิตยาสมุนไพร FTB Supplement รับจ้างผลิตยาสมุนไพร รับผลิตสบู่สมุนไพร รับผลิตเครื่องสําอางค์สมุนไพร รับผลิตเครื่องสําอางสมุนไพร ผลิตสมุนไพร โรงงานสบู่สมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร gmp ขายส่งอาหารเสริมลดน้ำหนัก อาหารเสริมลดน้ำหนักราคา ราคาอาหารเสริมลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ซื้อยาสมุนไพร จำหน่ายยาสมุนไพร ธุรกิจยาสมุนไพร ยาลดน้ำหนักสมุนไพร ยาสมุนไพรแผนโบราณ อาหารเสริมช่วยลดน้ำหนัก อาหารเสริมน้ำหนัก แลปผลิตอาหารเสริม โรงงานสกัดสมุนไพร สมุนไพรขายส่งราคาโรงงาน โรงงานสมุนไพรไทย อาหารเสริมลดน้ำหนัก รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักอาหารเสริม อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก เสริมอาหารลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก
 
For The Best
FTB Soap
FTB Supplement