รับผลิตและสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
รับผลิตอาหารเสริม
บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริมทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ สมุนไพร อาหารลดน้ำหนัก ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า (OEM SERVICE) โดยโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ยินดีให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของการขึ้นทะเบียน อย. หรือการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้าและตลาดร่วมไปกับลูกค้า ซึ่งทางบริษัท มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ by FTBsupplement.com

ห้องปฏิบัติการ

ภญ.ศศธร วงศ์สุริยะพิพัฒน์

ภญ.ศศธร วงศ์สุริยะพิพัฒน์

ภญ.ศศธร วงศ์สุริยะพิพัฒน์ ที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพการผลิตและพัฒนาสินค้า สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2544

เริ่มต้นการทำงานในตำแหน่ง เภสัชกรประจำห้องยา ข้าราชการสังกัด โรงพยาบาลวัดไร่ขิง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม และเข้าสุ่วงการเภสัชกรโรงงานผลิตยา ที่ บจก.เจริญเภสัชแล็บ ในตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ Quality Control Pharmacist และเภสัชกรฝ่ายประกันคุณภาพ GMP Quality Assurance Pharmacist และต่อเนื่องในตำแหน่ง เภสัชกรฝ่ายขึ้นทะเบียนยา Reqular Affair Pharmacist ด้วยประสบการณ์จากการทำงานด้านเภสัชกรและเชี่ยวชาญด้านระบบการควบคุม ได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยพัฒนาความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตสบู่ในรูปแบบต่างๆ จนมีความเชี่ยวชาญด้านสบู่ทั้งในรูปแบบของสบู่กลีเซอร์ลีน และสบู่ธรรมชาติ

ปัจจุบันเป็นวิทยากรสอนพิเศษเกี่ยวกับการทำสบู่ และเป็นที่ปรึกษาควบคุมคุณภาพในการผลิตและพัฒนาสูตรสินค้าให้กับ บริษัท ฟอร์ เดอะ เบส แล็บโบราโทรี่ จำกัด

วิตามิน สมุนไพร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โรงงานรับผลิตยาสมุนไพร ผลิตชาสมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพร โรงงานผลิตเครื่องสําอางสมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร โรงงานผลิตสมุนไพรไทย โรงงานผลิตสบู่สมุนไพร โรงงานสมุนไพร ผลิตสมุนไพรไทย ผลิตยาสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร รับจ้างผลิตสมุนไพร รับผลิตยาสมุนไพร FTB Supplement รับจ้างผลิตยาสมุนไพร รับผลิตสบู่สมุนไพร รับผลิตเครื่องสําอางค์สมุนไพร รับผลิตเครื่องสําอางสมุนไพร ผลิตสมุนไพร โรงงานสบู่สมุนไพร โรงงานผลิตยาสมุนไพร gmp ขายส่งอาหารเสริมลดน้ำหนัก อาหารเสริมลดน้ำหนักราคา ราคาอาหารเสริมลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักด้วยอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก ซื้อยาสมุนไพร จำหน่ายยาสมุนไพร ธุรกิจยาสมุนไพร ยาลดน้ำหนักสมุนไพร ยาสมุนไพรแผนโบราณ อาหารเสริมช่วยลดน้ำหนัก อาหารเสริมน้ำหนัก แลปผลิตอาหารเสริม โรงงานสกัดสมุนไพร สมุนไพรขายส่งราคาโรงงาน โรงงานสมุนไพรไทย อาหารเสริมลดน้ำหนัก รับผลิตอาหารเสริมลดน้ำหนัก ลดน้ำหนักอาหารเสริม อาหารเสริมควบคุมน้ำหนัก เสริมอาหารลดน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก
 
For The Best
FTB Soap
FTB Supplement